Strona główna

Zapraszam do naszej społeczności – grupy osób zainteresowanych aktywnością fizyczną – niech to będzie platforma wymiany informacji o czekających nas wydarzeniach związanych z aktywnym wypoczynkiem i ruchem. Dzięki realizacji swych własnych potrzeb i pasji weźmiesz udział w życiu i udzielisz wsparcia klubowi sportowemu o największych osiągnięciach na pomorzu. Klub w swych celach statutowych ma szkolenie sportowe na najwyższym poziomie. Zadanie to realizujemy z powodzeniem od wielu lat, zarówno na poziomie sportu dzieci i młodzieży jak i seniorów. SPORT to jednak coś więcej niż tylko trening może stać się pasją, pasją która przynosi wiele zdrowotnych korzyści dla samego uczestnika. No i jest dla wszystkich. Rozpoczynamy nową erę w życiu klubu, który od tej pory swym bogatym doświadczeniem w wielu dyscyplinach będzie się dzielił z każdym zainteresowanym. Przez aktywny udział w tej grupie będziecie wspierać realizację działań statutowych klubu. Wasze wsparcie możliwe jest na różnych poziomach: od zalogowania się w naszej bazie ( już tylko to wspiera naszą działalność, wiemy że nie jesteśmy sami). Poprzez korzystanie z usług oferowanych przez Naszą platformę (każdy kto się tu znajdzie w jakiś sposób wspierał będzie tę inicjatywę) aż po pełne uczestnictwo w życiu klubu i wstąpienie w poczet jej członków. Każda aktywność jest mile widziana, każda wspiera Nasze cele. Chcemy organizować eventy w najróżniejszych aktywnościach, chcemy wspierać te już istniejące ale też tworzyć i realizować nowe atrakcyjne formy aktywności fizycznej. Jest u miejsce i na “soort studentów” i na każdą inną aktywność fizyczną. Studenci AWFiS to ogromny potencjał pomysłów i energii to oni właśnie i dzięki nim nasza grupa ma szansę szybko się rozrosnąć. Nie będzie to jednak koniec Naszej przygody. znajdą tu miejsce i absolwenci i wszyscy inni zainteresowani realizacją swych własnych pasji związanych ze sportem. Zapraszam do współpracy, życzę i Wam i sobie aby frajda i radość z uprawiania sportu była Naszym udziałem przez wiele lat. Sport dostarcza wielu wspaniałych doznań, dlaczego nie mamy się nimi dzielić i wspólnie przeżywać. W tej społeczności miejsce znajdzie każdy kto cieszy się ruchem.

Tomasz Tomiak