Kalendarz wydarzeń

Rejestracja studentów w poszczególnych sportach i grupach. Obowiązkowe ubezpieczenie w klubie, bez niego uczestnictwo w zajęciach jest niedozwolone!