Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy AZS AWFiS z siedzibą w Gdańsku 80-336, ul. Czyżewskiego 29 tel. 58 552 47 21, mail: sekretariat.azs@awf.gda.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązywania komunikacji marketingowej oraz na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Klub Sportowy AZS-AWFiS w Gdańsku.
3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
4. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innych podmiotów gospodarczych.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiana) danych;
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);
– ograniczenia przetwarzania danych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów przetwarzających.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.